Nejvyšším orgánem OS ČUS Blansko je Valná hromada, která je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů (SK a TJ) Sportmostu. Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.


Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení OS ČUS Blansko s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky OS ČUS Blansko; rozhodnutí o změně sídla však náleží do
    působnosti výboru,
c) volba a odvolání předsedy OS ČUS Blansko,
d) volba a odvolání členů výboru,
e) volba a odvolání členů kontrolní komise,
f) schválení výsledku hospodaření vlastních zdrojů,
g) projednávat, a podle povahy schvalovat nebo brát na vědomí výsledek hospodaření výboru, včetně kontrolní komise,
h) projednávat, a podle povahy schvalovat nebo brát na vědomí zprávy o činnosti výboru a kontrolní komise,
i) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem OS ČUS Blansko,
j) určení hlavních směrů činnosti OS ČUS Blansko,
k) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov
    (statut kontrolní komise, atp.),
l) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
m) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
 
Národní sportovní agentura

Sportuj s námi

TtSYe0Je.png