Veřejná část: Sportovní kluby - Sportovní zařízení - Svazy - ČUS struktura | Přihlášení do IS

Sportovec roku 2023 okresu Blansko

Sportovec roku: Zuzana Bubíková (hokejistka, HC Rytířky Blansko); Michal Dobrovský (běžec do vrchu, TJ ASK Blansko); Lukáš Fürle (kulturista, TJ ASK Blansko); Václav Kolář (biketrialista, Biketrial Blansko); Pavla Štoudková (atletka, AK Ludvíka Daňka Blansko).

Kolektiv roku - seniroský tým: AK Ludvíka Daňka Blansko - štafeta žen na 4x400 m (Pavla Štoudková, Martina Hlaváčková, Barbora Danihelková a Leona Marečková); FBK Atlas Blansko; TK Kunštát.

Sportovní talent: Ella Alexová (basketbalistka, BK Blansko); Filip Baláč (atlet, AK Ludvíka Daňka Blansko); Ondřej Brosch (orientační běžec, SK Radioklub Blansko); Eliška Hanáková (cyklistka, Hanak sisters cycling academy); Lukáš Kincl (baseballista, Olympia Blansko); Matěj Koupý (atlet, AK Ludvíka Daňka Blansko); Justýna Novotná (cyklistka, Moravec team); Anna Řehůřková (judistka, Klub Judo Blansko); Dominik Štěpánek (baseballista, Olympia Blansko); David Veselý (atlet, Ellite Sport Boskovice); Filip Zukal (stolní tenista, KST Blansko).

Kolektiv roku - mládežnický tým: Olympia Blansko - juniorky softball; BK Blansko - starší minižákyně kategorie U13; Sálová cyklistika Svitávka (tým Jan Hrdlička a Jan Kripner).

Trenér roku: Světlana Hrdličková (plavání, SVČ Boskovice).

Sportovní akce roku: Olympia Blansko - ME v baseballu mužů.

Osobnost roku v oblasti sportu: Bohumil Bašný (celoživotní člen kuželkářského klubu KK Blansko, patří mezi zakladatele tohoto sportu v Blansku); Josef Hrazdíra (člen klubu TJ ASK Blansko, držitel stříbrného odznaku Turista ČSR, od roku 1984 jedním z hlavních organizátorů dálkového pochodu Za sněženkou do Krasu); Eva Kubíčková (dlouholetá členka TJ Sokol Lysice, účastnice čtyř spartakiád, členka Asociace sportu pro všechny Blansko, celoživotní podpora sportu).

Sympaťačka roku Deníku Rovnost: Jana Kakáčová (ultramaratonka, Fénix sport Blansko, Biketrial Czech Blansko).

Zvláštní ocenění OS ČUS Blansko: Český klub turistiky Boskovice.
  
IGO_8330.JPG
 
IGO_8407.JPG
 
IGO_8485.JPG
 
IGO_8615.JPG
 
IGO_8725.JPG
 
_ZEH2174.JPG

Foto: Igor Zehl
Maraton moravaským krasem

Pozvánka na volební 33. valnou hromadu Okresního sdružení České unie sportu v okrese Blansko, z. s.

Vážení sportovní přátelé,

VV OS ČUS Blansko svolává VH na čtvrtek 25. 05. 2023 v 16:30 hodin do prostor zasedací místnosti budovy Městského úřadu, náměstí Republiky 1 v Blansku, více informací najdete zde.

Podpora pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2023

Vážení sportovní přátelé,

jihomoravský kraj zveřejnil dotační program na výše zmíněné akce.

Všechny potřebné informace naleznete zde.

Stejně jako loni je dotační titul rozdělen na 3 okruhy od MS/ME až po lokální/okresní akce s krajským přesahem.

Sběr žádostí probíhá 11.-21.04.2023/

Oprávněnými žadateli jsou spolky, obce, ostatní právní subjekty (specifikace dle jednotlivých okruhů), není podmínkou sídlo v JMK.


Sportovec okresu roku 2022.

Okres Blansko zná jména svých devíti nejlepších sportovců za loňský rok. Funkcionáři České unie sportovců letošní anketu vyhlásili bez pořadí, o triumf se tak dělí hned devítka nejúspěšnějších atletů, běžců, biketrialistů, hokejistů a účastníků silového trojboje. Na pódiu se postupně vystřídali nejmladší sportovci, kolektivy, trenéři a dlouholeté ikony.

Více informací zde.


Pozvánka na Sportovec okresu Blansko roku 2022

pozvánka.png

Poradenství a technická pomoc

Okresní sdružení České unie sportu v okrese Blansko nabízí poradenství a technickou i administrativní pomoc při řešení problematiky členských i nečlenských TJ, SK a sportovních svazů, pro více informací klikněte zde.

Výzva Můj klub 2023

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj klub 2023. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let.

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2019) do 19 let (ročník narození 2004) uvedeného v příloze žádosti, dle následujících kategorií:

Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 19 let (ročník narození 2019 až 2004),  s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce bez nutnosti účasti alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2017 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce, a kteří se zároveň účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Zahájení příjmu žádostí: 17. 10. 2022 od 12:00.
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022 do 12:00.

Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.

Více informací zde.

POZVÁNKA

na jednání 32. valné hromady Okresního sdružení České unie sportu v okrese Blansko, z.s. kterou svolává výkonný výbor OS ČUS na čtvrtek 12.května 2022 v 16,30hodin do prostor zasedací místnosti budovy Městského úřadu, náměstí Republiky 1 v Blansku

Pro jednání valné hromady navrhujeme tento program:

1. Zahájení a přivítání hostů

2. Volba pracovního předsednictva

3. Schválení programu valné hromady a jednacího řádu

4. Volba komisí – mandátové a návrhové

5. Zpráva o činnosti a hospodaření OS ČUS

6. Zpráva revizní komise OS ČUS

7. Zpráva mandátové komise

8. Návrh usnesení

9. Diskuze

10. Schválení usnesení

11. Závěr

S ohledem na závažnost programu VH očekáváme účast jednoho zástupce vaší tělovýchovné jednoty, sportovního klubu.


Sport pro Ukrajinu

Informace jsou k dispozici zde.cus.png

cus1.png


V Brně dně 24. 2. 2022

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Po skoro dvouleté odmlce můžeme Vaší škole nabídnout vedení sportovních kroužků „Sport ve školách“. Rádi bychom navázali na úspěšnou spolupráci ve školním roce 2019/2020, kdy projekt „Sport ve školách“ byl úspěšně realizován na celkem 28 základních školách po celém jihomoravském kraji (s výjimkou Brna-města, kde funguje obdobný projekt podporovaný Statutárním městem Brnem). Děti měli možnost v rámci družiny zdarma vyzkoušet různé sporty, pro které jsme jim poskytli sportovní náčiní a pomůcky.

Projekt musel být z důvodu pandemie v polovině března 2020 přerušen. Znovu obnoven byl opět v září 2020, ale pouze do října, kdy musel být pro uzavření škol ukončen. I přes všechny tyto obtíže byl projekt velmi kladně hodnocen jak samotnými žáky a jejich rodiči, tak také učiteli a trenéry a tím splnil svůj účel, kvůli kterému byl spuštěn – přiblížit dětem ze základních školy různé sporty a vzbudit o ně u dětí zájem.

Celý projekt bychom chtěli spustit již od dubna 2022, kdy do konce školního roku by kroužky fungovaly jako náborově – ukázkové akce a od října 2022 by se projekt rozjel na celý školní rok 2022/2023.

Kroužky povedou trenéři s asistenty trenérů a obdobně jak v předchozích let budeme na kroužky zajišťovat sportovní pomůcky.

Petr Šíma, místopředseda

Regionální sport, z.s.


Partneři projektu

 cus2.png                    hello.jpg    


Sportovec okresu Blansko roku 2020/2021

Nominujte sportovce, který reprezentuje blanenský tým a o kterém se domníváte, že by si zasloužil být oceněn za svoje sportovní úspěchy.

Kategorie ankety:

  1. Hlavní kategorie - SPORTOVEC OKRESU ZA ROK 2020/2021
  2. Kategorie SPORTOVNÍ TALENT OKRESU ZA ROK 2020/2021
  3. Kategorie SPORTOVNÍ KOLEKTIV - SENIORSKÝ TÝM 2020/2021
  4. Kategorie SPORTOVNÍ KOLEKTIV - MLÁDEŽNICKÝ TÝM 2020/2021
  5. Kategorie SPORTOVNÍ AKCE ROKU 2020/2021
  6. Kategorie OSOBNOST OKRESU V OBLASTI SPORTU
  7. Kategorie SPORTOVEC - SYMPAŤÁK ( cena veřejnosti)
  8. Kategorie SPORTOVEC S HANDICAPEM ZA ROK 2020/2021
  9. Kategorie TRENÉR ROKU OKRESU ZA ROK 2020/20212021

 

Pravidla nominace a nominační formulář naleznete na webových stránkách http://www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu. Návrh odešlete elektronicky přes http://www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu, nebo email cus.musilova@gmail.com a nebo písemně na adresu OS ČUS Blansko, Rožmitálova 40, Blansko 678 01 a to nejpozději do 31. 1. 2022. Na pozdější návrhy nebude brán zřetel.

Nezapomeňte napsat jméno sportovce, bydliště, rok narození, sportovní odvětví, sportovní klub, dosažené výsledky a kontakt na nominovaného sportovce (email, tel.), abychom jej v případě postupu do další fáze soutěže mohli kontaktovat.

Tipsort Sportuj s námi 2022

Přihláška zde.


PODPORA SPORTU A VÝZVA MŮJ KLUB 2022

Národní sportovní agentura zveřejňuje výzvu MŮJ KLUB 2022. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 21. října 2021 do 30. listopadu 2021.

více informací zde

Vážení sportovní přátelé,

dovolujeme si Vám představit první číslo elektronického zpravodaje ČUSáček, které vydává Jihomoravská krajská organizace ČUS ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a okresními organizacemi ČUS našeho kraje.

V prvním čísle naleznete aktuální informace o dotačním programu na podporu sportu vypsaným Krajským úřadem pro Jihomoravský kraj a také informace a zajímavosti ze sportovního prostředí celé jižní Moravy.

V druhém čísle naleznete přesnější vysvětlení distribuce dotací mezi krajské kluby v letech 2020-21 a také informace a zajímavosti ze sportovního prostředí celé jižní Moravy.

Vážení sportovní přátelé,

uvádíme informace týkající se povinností TJ, SK k rejstříkům. Tato problematika je také podrobně popsána v aktuálním Zpravodaji ČUS na str. 8. Termín pro spolky je do 1.1.2021.

Jedná se zejména o udržování aktuálního stavu údajů ve spolkovém rejstříku u SK/TJ , tedy aktuálnost údajů, jako statutárních orgánů, ev. kontrolních orgánů, dokumenty ve sbírce listin - závěrky hospodaření od r. 2014!!! U řady TJ už platnost zejména statutárních orgánů již prošla a soudy začínají ty neplatné statutáry vymazávat a TJ může mít problém. U chybějících závěrek hospodaření je dokonce i možnost finanční sankce.

Informace ke stažení je k dispozici zde

Tato povinnost je ze zákona.

Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. 04. 2020 č. 452, 453 a 454 naleznete zdePojištění sportovců:

Manuál k řízení sportovního klubu:


Národní sportovní agentura

Sportuj s námi

TtSYe0Je.png