21.května 2015 na jednání VH byl zvolen tajnou volbou nový sedmičlený výkonný výbor, který si na svém prvním jednání zvolil aklamací svého předsedu a místopředsedu:

  • Vrba Josef, předseda VV
  • Mgr. Strya Milan, místopředseda VV
  • Kuncová Dagmar, členka VV
  • Mgr. Jalový Josef, člen VV
  • JUDr, Kristýn Vladimír, člen VV
  • Nečas Karel, člen VV
  • Mgr. Bc. Souček Michal, člen VV

Na jednání valné hromady byla zvolena tříčlenná revizní komise, která si ze svého středu aklamací zvolila svého předsedu:

  • Hrazdíra Josef, předseda RK
  • Kotková Marie, členka RK
  • Zukal Petr, člen RK

Orgány OS ČUS Blansko podle stanov jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.

Valná hromada je nejvyšším orgánem OS ČUS Blansko. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů OS ČUS Blansko. Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.

Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti OS ČUS Blansko v období mezi zasedáními valné hromady.

Předseda je statutárním orgánem OS ČUS Blansko. Předseda zastupuje samostatně OS ČUS Blansko, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru.

Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti OS ČUS Blansko řádně vedeny a vykonává-li OS ČUS Blansko činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy OS ČUS Blansko.

Stanovy


Novinky

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS v okrese Blansko, z.s.
Rožmitálova 40 678 01 Blansko
516 833 323 / +420 723 839 576
00435856