Statutární zástupce

Mgr. Zdeněk Veselý

 Předseda je statutárním orgánem OS ČUS Blansko. Předseda zastupuje OS ČUS Blansko a je oprávněn jednat ve všech věcech samostatně, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. 

 Předseda podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu OS ČUS Blansko připojí svůj podpis.

 V případě, kdy předseda z jakéhokoli důvodu nemůže OS ČUS Blansko zastupovat a tyto důvody jsou přechodného rázu, zastupuje OS ČUS Blansko v rozsahu jednání statutárního orgánu místopředseda.

Funkční období předsedy je čtyřleté s výjimkou uvedenou v bodě 3.4. Stanov OS ČUS Blansko.

 Stanovy OS ČUS Blansko - bod 3.4.

Funkční období členů výboru je čtyřleté. Volení členové zůstávají ve funkci i po uplynutí této doby (mimo případů vzdání se funkce, či při odvolání) až do konání nejbližší valné hromady, která provede novou volbu výboru. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, včetně předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výboru.

 Funkce předsedy je platná od 25. května 2023.


Národní sportovní agentura

Sportuj s námi

TtSYe0Je.png