Co obsahuje?

Nový informační systém na adrese https://iscus.cz obsahuje informace o tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v těchto sekcích:

 Info

V sekci "Info" jsou uvedeny základní informace o jednotách a klubech, jako např. identifikační údaje (název, datum vzniku, právní forma atd.), kontaktní údaje (sídlo, korespondenční adresa, web…) a ekonomické a legislativní údaje (IČO, DIČ, spisová značka, typ účetnictví apod.).

 Oddíly a Seznam členů

V sekci "Oddíly" je zobrazen seznam sportovních oddílů, které mají TJ/SK zřízeny. Oddíly lze přidávat nebo rušit, případně informace o oddílech upravovat.

Po zobrazení detailu oddílu je možné editovat členskou základnu oddílu (přidávat nové členy, rušit odhlášené). Dále je možné upravovat informace o členech v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, občanství a role člena v rámci TJ/SK.

V sekci "Seznam členů" je přehled členské základny včetně detailních informací bez ohledu na to, do kterého oddílu jednotliví členové patří.

 Funkcionáři

V sekci "Funkcionáři" lze zadávat kontaktní údaje funkcionářů TJ/SK, tedy kontakty na předsedu, místopředsedu, členy kontrolní a revizní komise, ale i tajemníky, sekretáře, hospodáře TJ/SK atd.

 Pasport

V sekci "Pasport" se shromažďují informace o sportovních zařízeních, která jednotlivé TJ/SK provozují. Zařízení lze přidávat i rušit, případně informace o uvedených zařízeních editovat. Ke každému objektu je možné nahrát fotografie, které se pak promítnou na webu ve veřejné části informačního systému.

 Finanční výkazy

V sekci "Finanční výkazy" jsou připraveny formuláře pro vyplňování ekonomických výkazů ČUS (rozvaha, výsledovka). Systém umožňuje vytisknout vyplněné formuláře ve formě státních výkazů. Lze je tedy použít jako přílohu daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob.

 Dokumenty

Zde je možné nahrávat do systému různé dokumenty související s činností TJ/SK, jako např. stanovy TJ/SK, zápisy z valných hromad apod.

 Uživatelé

V sekci "Uživatelé" je přehled osob, které mají oprávnění vstupovat do informačního systému za danou tělovýchovnou jednotu nebo sportovní klub. Hlavního správce TJ/SK nastavuje Okresní sdružení ČUS v okrese Blansko. Uživatelský účet pro další - dílčí - uživatele s omezeným rozsahem oprávnění (např. správce oddílu nebo správce finančních výkazů) zřizuje hlavní správce TJ/SK.

 

JAK NA TO:

 
Odkaz na manuál k IS ČUS ZDE.
Národní sportovní agentura

Sportuj s námi

TtSYe0Je.png