Veřejná část: Sportovní kluby - Sportovní zařízení - Svazy - ČUS struktura | Přihlášení do IS

Tipsort Sportuj s námi 2022

Přihláška zde.


PODPORA SPORTU A VÝZVA MŮJ KLUB 2022

Národní sportovní agentura zveřejňuje výzvu MŮJ KLUB 2022. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 21. října 2021 do 30. listopadu 2021.

více informací zde

Vážení sportovní přátelé,

dovolujeme si Vám představit první číslo elektronického zpravodaje ČUSáček, které vydává Jihomoravská krajská organizace ČUS ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a okresními organizacemi ČUS našeho kraje.

V prvním čísle naleznete aktuální informace o dotačním programu na podporu sportu vypsaným Krajským úřadem pro Jihomoravský kraj a také informace a zajímavosti ze sportovního prostředí celé jižní Moravy.

V druhém čísle naleznete přesnější vysvětlení distribuce dotací mezi krajské kluby v letech 2020-21 a také informace a zajímavosti ze sportovního prostředí celé jižní Moravy.

Vážení sportovní přátelé,

uvádíme informace týkající se povinností TJ, SK k rejstříkům. Tato problematika je také podrobně popsána v aktuálním Zpravodaji ČUS na str. 8. Termín pro spolky je do 1.1.2021.

Jedná se zejména o udržování aktuálního stavu údajů ve spolkovém rejstříku u SK/TJ , tedy aktuálnost údajů, jako statutárních orgánů, ev. kontrolních orgánů, dokumenty ve sbírce listin - závěrky hospodaření od r. 2014!!! U řady TJ už platnost zejména statutárních orgánů již prošla a soudy začínají ty neplatné statutáry vymazávat a TJ může mít problém. U chybějících závěrek hospodaření je dokonce i možnost finanční sankce.

Informace ke stažení je k dispozici zde

Tato povinnost je ze zákona.

Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. 04. 2020 č. 452, 453 a 454 naleznete zdePojištění sportovců:

Manuál k řízení sportovního klubu:


Národní sportovní agentura

Sportuj s námi

TtSYe0Je.png